Heinrich Trans s.r.o.
zastúpený Bc. Michal Benke
Hurbanova 11
921 01 Piešťany

IČO: 52194736
DIČ: 2120974185
IČDPH: SK2120974185

tel.č.: 0905 816 242
email: heinrich.trans.sro@gmail.com